Bảng giá dịch vụ làm hộ chiếu (passport) nhanh tại TPHCM

Bảng giá dịch vụ làm hộ chiếu (passport) nhanh tại TPHCM PHÍ DỊCH VỤ HỘ CHIẾU LẤY NHANH CÓ HỘ KHẨU VÀ KT3 Ở TPHCM: Hộ chiếu nhận trong 6 ngày làm việc: 800,000 vnd. Hộ chiếu nhận trong 5 ngày làm việc: 1,100,000 vnd. Hộ chiếu nhận trong 4 ngày làm việc: 1,400,000 vnd. Hộ chiếu nhận trong 3 ngày làm việc: 3,500,000 vnd. Hộ […] Xem thêm

Sử đổi, chỉnh sử thông tin khai tờ khai hộ chiếu Online

Sử đổi, chỉnh sử thông tin khai tờ khai hộ chiếu Online Khi khai online hộ chiếu, có 1 số trường hợp bạn điền sai thông tin có thể chỉnh sửa, sửa đổi tại đây: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/adf.task-flow?_id=task-flow-edit&_document=/WEB-INF/task-flow-edit.xml Truy cập trang Web trên để điền thông tin đăng nhập vô sửa thông […] Xem thêm