Đơn trình báo mất hộ chiếu

Công ty TNHH INFO TRAVEL

Địa chỉ: 93 đường số 30, khu An Phú Hưng, quận 7, TP HCM

™®˜Liên hệ Hotline: 0903 782 118 để được hỗ trợ làm nhanh.

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

Khi làm lại hộ chiếu cho trường hợp bị mất hộ chiếu thì ngoài những giấy tờ cần thiết được yêu cầu, còn cần phải kèm theo “Đơn trình báo mất hộ chiếu”. Theo quy định mới nhất từ năm 2019, phải báo ngay lên phòng Quản lí Xuất nhập cảnh tại địa phương nơi mình sinh sống trong vòng 48h, nếu không sẽ bị phạt hành chính.

Dưới đây là “Đơn trình báo mất hộ chiếu” theo đúng quy định của phòng Quản lí xuất nhập cảnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

 (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Họ và tên…………………………………………………… 2. Nam    Nữ  …………….     

Sinh ngày………….tháng…………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..…………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số………..Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)………..

Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Ngày nhập cảnh Việt Nam :…………/……./………..qua cửa khẩu:……………………………..

Hộ chiếu phổ thông bị mất, số:……………….ngày cấp:…………/……./………………………..

Cơ quan cấp hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi:……..giờ….., ngày…………./……./……………………………

Tại……………………………………………………………………………………………………………………………

     Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

        Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                               Làm tại…, ngày…..tháng……năm…………

                                                                               NGƯỜI KHAI BÁO

                                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2)Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Công ty TNHH INFO TRAVEL

Hotline: 0903782118

Địa chỉ: 93 đường số 30, khu An Phú Hưng, quận 7, TP HCM

™®˜

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.