Mẫu X01 làm hộ chiếu phổ thông

Dưới đây là mẫu X01 làm hộ chiếu

Tờ khai X01 là tờ khai rất cần thiết trong thủ tục làm hộ chiếu. Đa số dù là làm lần đầu tiên hay làm lại hộ
chiếu, làm hộ chiếu trẻ em hay người lớn đều phải điền vào tờ khai X01. Dưới đây là mẫu tờ khai X01 theo
đúng quy định của phòng Quản lí xuất nhập cảnh.

Chú thích:
(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.
(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.
(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và
tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi
nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường
hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Tham khảo thêm:

Công ty TNHH INFO TRAVEL
Hotline: 0903782118
Địa chỉ: 93 đường số 30, khu An Phú Hưng, quận 7, TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.