Số hộ chiếu là gì?

Số hộ chiếu là gì?

Số hộ chiếu là một dãy số bắt đầu bằng một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái Việt nam và kế tiếp sau đó là 07 chữ số tự nhiên trong hệ thống bảng chữ số. Đối với các loại hộ chiếu phổ thông thì số hộ chiếu được ghi ở vị trí trang 1 dưới chữ hộ chiếu (hay còn gọi là passport).

số hộ chiếu là gì?

Số hộ chiếu ghi ở đâu?

Thông thường các hộ chiếu cấp cho người ra nước ngoài là thuộc loại hộ chiếu phổ thông. Số hộ chiếu được ghi ngay tại trang 1 dưới chữ hộ chiếu hoặc passport. Số hộ chiếu là một dãy chữ số với ký tự đầu tiên là chữ cái in hoa trong bảng chữ cái của nước ta quy định, tiếp theo là 7 chữ số tự nhiên tùy thuộc vào người cấp hộ chiếu. Ngoài ra, trong một số trường hợp khác thì số hộ chiếu có thể được ghi ở đầu góc phải của trang thứ hai nơi có hình ảnh của người làm hộ chiếu dán.

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.