Sử đổi, chỉnh sử thông tin khai tờ khai hộ chiếu Online

Sử đổi, chỉnh sử thông tin khai tờ khai hộ chiếu Online

Khi khai online hộ chiếu, có 1 số trường hợp bạn điền sai thông tin có thể chỉnh sửa, sửa đổi tại đây:

https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/adf.task-flow?_id=task-flow-edit&_document=/WEB-INF/task-flow-edit.xml

Truy cập trang Web trên để điền thông tin đăng nhập vô sửa thông tin khai hộ chiều online bị sai.

Sau khi điền thông tin xong, bạn in tờ khai ra, mang Cmnd và hộ khẩu lên xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ.

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.